Thuisbegeleiding
Autisme

 • warning: Illegal string offset 'files' in /home/public/sites/www.thuisbegeleiding-autisme.nl/modules/upload/upload.module on line 281.
 • warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /home/public/sites/www.thuisbegeleiding-autisme.nl/includes/unicode.inc on line 349.

Wat is ad(h)d


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De afkorting ADHD staat voor: Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Mensen met ADHD zijn druk en hebben moeite zich te concentreren en hun impulsen te beheersen.

De symptomen van ADHD zijn te verdelen in 3 categoriёn:

 

1.Aandachtstekort

 • Aandacht houden bij zaken gaat moeizaam; iemand lijkt vaak niet te luisteren als hij/zij aangesproken wordt.
 • Het organiseren van taken en activiteiten lukt vaak niet.
 • Vaak raken dingen kwijt.
 • Uitwendige prikkels leiden snel af.

 

2. Hyperactiviteit

 • Vaak onrustig bewegen; niet stil kunnen zitten, vaak opstaan en rondlopen.
 • Vaak druk "in de weer" of "doordraven".
 • Veel praten, aan een stuk door.

 

3. Impulsiviteit

 • Al antwoorden voordat de vragen afgemaakt zijn.
 • Moeite om op beurt te wachten.
 • Bezigheden van anderen verstoren (bijvoorbeeld mengen in gesprekken of spelletjes).

Het gedrag van ADHD'ers wordt door de omgeving in meer of mindere mate ervaren en omschreven als storender, dominanter, opdringeriger, lawaaieriger en soms agressiever dan normaal. Als gevolg daarvan kunnen ADHD'ers in een situatie geraken dat zij sociaal worden uitgesloten. Deze gedragingen kunnen, samen met het aandachtstekort, de schoolprestaties van het kind negatief beïnvloeden. Ook voor de ouders betekent een kind met als diagnose ADHD een extra belasting, die kan leiden tot extra stress en spanningen binnen relaties en in het gezin.
Wanneer een kind met ADHD in de puberteit komt, betekent dit een extra zorg in de opvoeding.
Veel pubers met ADHD hebben een achterstand in hun sociaal-emotionele ontwikkeling. Verder hebben ze minder zicht op hun eigen (on)mogelijkheden. Ze zitten vol goede intenties en beloften, maar kunnen die vaak niet waar maken. Pubers zijn vaak wat opvliegender en de impulsiviteit van de ADHD versterkt dit. Pubers komen vaak in aanraking met spannende en uitdagende situaties. Pubers met ADHD reageren daarin veelal impulsiever en staan minder stil bij de consequenties op het moment zelf. Soms zijn ze minder beweeglijk dan voorheen, daarentegen kunnen ze zuigen en treiteren en er niet meer mee ophouden. De concentratieproblemen spelen meestal in dezelfde mate als voorheen maar de gevolgen zijn vaak nog groter. Veel ADHD’ers hebben in de loop van de tijd een negatief zelfbeeld ontwikkeld en zijn van daaruit sneller beïnvloedbaar. Ze pakken alles aan om ergens bij te horen, ongeacht de consequenties. Vanuit dit negatieve zelfbeeld zijn ze nog gevoeliger voor kritiek dan de meeste pubers al zijn.

Hieruit blijkt hoe verstrekkend de handicap is voor een kind met ADHD in de puberteit, thuis en in het voortgezet onderwijs.

Voor alle genoemde problemen zal hulp hard nodig zijn, terwijl het kind zelf verantwoordelijk moet worden voor het oplossen van problemen.

Mogelijke problemen  van kinderen met ADHD zijn:

 • Een gevoel van onderprestatie
 • Problemen met het organiseren
 • Chronisch uitstellen, problemen ergens mee te starten
 • Geneigd zijn te zeggen wat in het hoofd omgaat
 • Een voortdurende hang naar sterke prikkels (kicks)
 • Een aanleg om snel verveeld te zijn
 • Snel afgeleid, concentratieproblemen, neiging af te haken of weg te dromen tijdens een conversatie, vaak gekoppeld aan een vermogen zich van tijd tot tijd te hyperfocussen
 • Vaak creatief, intuïtief en hoogbegaafd
 • Problemen met geijkte routes en het volgen van vastgestelde procedures
 • Ongeduldig: lage frustratiedrempel
 • Impulsiviteit. Bijvoorbeeld: impulsief geld besteden, plannen wijzigen
 • Neiging zich nodeloos, eindeloos zorgen te maken
 • Stemmingswisselingen, depressie
 • Rusteloosheid
 • Chronische problemen met gevoel van eigenwaarde
 • Onnauwkeurige zelfwaarneming

 

ADD staat voor Attention Deficit Disorder. Dit betekent dat de gedachten  alle kanten opspringen en het kind/jongere snel afgeleid wordt als hij met iets bezig is. Ook denkt het kind vaak niet na voordat hij iets doet.

Er lijkt een gat tussen het vermogen en het uiteindelijk presteren, tussen waar iemand toe in staat is en wat er uiteindelijk bereikt wordt. Kinderen/jongeren met ADD hebben kort gezegd last van een concentratiestoornis. Dat wil zeggen dat ze last hebben van veel gedachten. Ze zijn snel afgeleid en chaotisch. Dit brengt veel creativiteit en veelzijdigheid met zich mee, maar ze zijn  ook met van alles tegelijk bezig. Belangrijke dingen worden pas op het allerlaatste moment gedaan, veel dingen komen niet af en ze komen vaak te laat. ADDers hebben alle dagen het gevoel dat zij zich moeilijk tot een taak kunnen zetten, ze stellen veel dingen uit tot de volgende dag en ze zijn een beetje dromerig en inactief. ADD wordt meestal onbewust verborgen gehouden door de ADDer zelf.

Mensen met ADD zijn snel afgeleid, rusteloos en vaak impulsief in hun gedrag. Kenmerkend voor ADD’ers is het hebben van meerdere intense stemmingsschommelingen op een dag, slaapproblemen, vergeetachtigheid, ongeorganiseerdheid, en een onderontwikkeld tijdsbesef. Daarnaast hebben ADD’ers net als hyperactieve ADHD’ers vaak moeite om stil te zitten.

Ook zijn deze mensen vaak overgevoelig voor auditieve (bijvoorbeeld muziek) en visuele impulsen (schokkende afbeeldingen). ADD’ers hebben vaak moeite om gesprekken te volgen in een groep mensen omdat ze zich niet kunnen focussen op een gesprek, maar zich focussen op alle gesprekken die op dat moment gaande zijn.

Vaak hebben ADD’ers bijzondere vaardigheden ontwikkeld met betrekking tot het snel combineren van informatie en indrukken, probleemoplossend denken, creativiteit en originaliteit, en ruimtelijk inzicht. Mensen met ADD kunnen in bepaalde situaties hyperfocussen. 

Kinderen/jongeren met ADD zijn:

 • Gevoelig en emotioneel. Veel mensen met ADD hebben ook last van stemmingswisselingen
 • Chaotisch, ongestructeerd en vaak slordig. Opruimklusjes worden niet of   slecht uitgevoerd, maar niet uit onwil.
 • Ontwijken vaak grote groepen en trekken zich graag terug. Ze blijven liever  wat op de achtergrond. Kunnen helemaal ergens in opgaan, bijvoorbeeld in een bepaalde interesse. Daar hebben zij dan ook grote passie voor.
 • Kunnen zich moeilijk concentreren op een opdracht en zijn ook snel afgeleid. Daardoor kunnen zij slecht aanwijzingen opvolgen. Ze hebben moeite met stilzitten.
 • Kunnen zichzelf vaak moeilijk motiveren. Ook anderen hebben vaak moeite om ze te motiveren om een opdracht goed uit te voeren.
 • Zijn creatief en probleemoplossend ingesteld.
 • Zijn  erg onzeker over zichzelf en is daarnaast erg perfectionistisch.
 • Zijn veel in gedachten, staren veel of  zijn veel aan het dagdromen. Daardoor lijkt het alsof ze veel afwezig zijn.
 • Proberen altijd ver vooruit te denken.
 • Kunnen slecht plannen en kiezen
 • Situaties ‘overkomen’ iemand met ADD; ze  worden overspoeld met informatie. Dingen die moeten gebeuren, worden uitgesteld tot het  laatste moment.